DÜNYA'NIN MERKEZİ
NAZARGAHI İLAHİ
SEVGİLİNİN YURDU
ESSALATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA RASULALLAH
MESCİDİ AKSA
İLK KIBLEMİZ

Anasayfa

2015 yılı Hutbe konuları hakkında liste
UMRE KAYITLARI BAŞLADI

AVANOS MÜFTÜLÜĞÜ MERKEZ CAMİLERİ
AVANOS MÜFTÜLÜĞÜ KÖY VE KASABA CAMİLERİ

 İlçe Müftüsü
Günün Ayeti ve Hadisi

A Y E T


"Yerde ve gökte hiç bir şey, aslâ Allah'a gizli kalmaz."

Âl-i İmrân sûresi (3), 5


H A D İ S-İ Ş E R İ F


"Sende Allah'ın sevdiği iki özellik vardır: Yumuşak huyluluk ve ihtiyatkârlık"

Müslim, Îmân 25, 26. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 149; Tirmizî, Birr 66; İbn; Mâce, Zühd 18


Esma'ül Hüsna

Dergiler

Etkinlik Takvimi
Saat
Üyelik Girişi